ZASTRZEŻENIE – ZGODNIE Z § 5 TELEMEDIENGESETZ (TMG)

SIMBA-DICKIE-GROUP GmbH
Werkstraße 1
90765 Fürth – Germany
T +49 911 9765-01

Dyrektor zarządzający:

Florian Sieber, Michael Sieber, Manfred Duschl, Moritz Duschl, Uwe Weiler

VAT ID NUMBER:

DE 266 171 184

SĄD ADMINISTRACYJNY:

Fürth, Numer rejestru handlowego HR B 11688

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje podane na tej stronie zostały starannie sprawdzone i są regularnie aktualizowane. Nie można jednak zagwarantować, że wszystkie informacje są kompletne, poprawne i aktualne przez cały czas. Dotyczy to w szczególności wszystkich linków do innych stron internetowych, do których istnieją bezpośrednie lub pośrednie odniesienia. Wszystkie informacje mogą zostać poprawione, usunięte lub zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie nazwy produktów, oznaczenia produktów i logo wymienione na tej stronie internetowej są zastrzeżonymi znakami towarowymi i stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

© Simba Dickie Group