EFRE EU

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

- EFRE -

Dla Simba Dickie Group oczywiste jest łączenie długoterminowego sukcesu biznesowego ze zrównoważonymi aspektami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi. Chcemy wypełniać naszą odpowiedzialność za ochronę środowiska i jego surowców dla przyszłych pokoleń poprzez świadome, ostrożne i zrównoważone wykorzystanie wszystkich zasobów. W ramach naszych starań o zmniejszenie zużycia energii przez Grupę, koncepcja oświetlenia w zakładzie logistycznym Sonneberg została całkowicie zmieniona. Celem było znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez enegroszczędne oświetlenie, a tym samym ograniczenie emisji CO2. Inwestując w nowoczesne oświetlenie LED, zmniejszono zużycie energii przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia. Oszczędność energii w porównaniu do wcześniej zainstalowanych świateł HQL wynosi około 45%. Projekt, dotowany przez Wolny Kraj Turyngię, był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).